Leczenie uzależnienia od tytoniu obejmuje metody niefarmakologiczne oraz te z zastosowaniem leków. Optymalne wyniki terapii zazwyczaj osiągane są poprzez leczenie kompleksowe.

Korzyści płynące z rzucenia palenia tytoniu

Przecięty palacz żyje o kilkanaście lat krócej niż osoby niepalące. Liczby są zatrważające, ponieważ przyjmuje się, że każdego roku z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu umiera ponad osiemdziesiąt tysięcy palaczy.

Niefarmakologiczne metody leczenia uzależnienia od tytoniu

Niefarmakologiczne metody leczenia uzależnienia od tytoniu obejmują edukację, w tym konsultacje telefoniczne, drukowanie broszur edukacyjnych, spoty prozdrowotne oraz terapię behawioralną. Polega ona na osobistych konsultacjach medycznych i obejmuje próbę eliminowania bodźców zwiększających chęć i potrzebę zapalenia tytoniu, techniki relaksacyjne oraz motywacyjne.

Farmakologiczne metody leczenia uzależnienia od tytoniu

Farmakologiczne metody leczenia uzależnienia od tytoniu obejmują przyjmowanie leków. Pierwszym z rozwiązań jest nikotynowa terapia zastępcza. Może mieć ona postać gumy do żucia, plastrów, tabletek do ssania oraz inhalacji. Zwłaszcza ostatnia z form jest popularna z uwagi na łatwość stosowania i szybkość działania.

Przykładem tego typu produktów jest Nicorette spray https://www.aptekagalen.pl/nicorette-cool-berry-spray-1mg-150-dawek-13-2ml. Przyjmowane dawki powinny być stopniowo zmniejszane aż do całkowitego zaniechania. W celu optymalnego działania produktu Nicorette spray zaleca się stosowanie go wraz z terapią behawioralną.

Terapia farmakologiczna obejmuje również aplikowanie leków przeciwdepresyjnych oraz łagodzących objawy spadku nastroju.

Post Author: admin