Mieszadło magnetyczne

Żadne laboratorium nie mogłoby przeprowadzać badań, jeżeli nie byłoby wyposażone w odpowiedni sprzęt. Profesjonalne urządzenia wykorzystywane są nie tylko do samych testów, ale również do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim laborantom. Bez wątpienia jednym z tego rodzaju urządzeń jest mieszadło magnetyczne.

Czym jesteś mieszadło magnetyczne?

Mieszadło to podstawowy element wyposażenia każdego laboratorium. Pozwala ono na odseparowanie laboranta od cieczy w trakcie jej mieszania. W jaki sposób działa urządzenie? Obecnie producenci mogą zaoferować dwa podstawowe rodzaje mieszadła magnetycznego, ale schemat ich działania jest zawsze taki sam. Sprzęt działa dzięki wykorzystaniu tzw. dipola i tworzących zmienne pole magnetyczne magnesów.

https://danlab.pl/nasze-produkty/przygotowywanie-prob/mieszadla-magnetyczne/

Dipol to niewielki element wytworzony z materiału reagującego na zmiany pola magnetycznego. Z tego względu najczęściej jest to żelazo lub stal. Dipol umieszczany jest w cieczy, a ta następnie na urządzeniu, które wytwarza zmienne pole magnetyczne.

To właśnie ono wprawia Dipol w ruch, a tym samym przyczynia się do mieszania znajdującej się w zbiorniczku zawartości.

Podstawowe rodzaje mieszadła

Wytwarzanie zmiennego pola magnetycznego może się odbywać zarówno poprzez naprzemienne włączanie i wyłączanie magnesów, jak i poprzez zmianę ich położenia.

Z włączaniem i wyłączaniem magnesów rozlokowanych wokół cieczy ma się do czynienia w urządzeniach estetycznych, które jednak ze względu na swoją mniejszą efektywność są wypierane przez urządzenia wykorzystujące zmianę położenia magnesów.

Mieszadło magnetyczne

W tym przypadku magnesy na stałe przymocowane są do blatu, który za pomocą silniczków elektrycznych wprowadzany jest w ruch, a tym samym prowadzi to do zmiany pola magnetycznego.

Post Author: admin

You may also like

Różnorodność i Zastosowanie Suszarek Laboratoryjnych

Suszarki laboratoryjne stanowią ważne narzędzia w wielu laboratoriach, umożliwiające suszenie

taborety laboratoryjne

Internetowy zakup taboretów laboratoryjnych

Zarówno laboratoria prywatne, jak i te działające przy ośrodkach zdrowia